DEEP & DIVE

SDK134

DEEP & DIVE
DEEP & DIVE
DEEP & DIVE - SDK134
DEEP & DIVE - SDK134

ข้อมูลสินค้า

DEEP & DIVE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.40 mm
ความสูงตัวเรือน
13.80 mm
ความหนาตัวเรือน
42.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Scuba
ปี
1999
อ้างอิง
SDK134
คู่มือผู้ใช้
DEEP & DIVE
DEEP & DIVE