PLUME SAVANTE

SFK114P

PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE

ข้อมูลสินค้า

PLUME SAVANTE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2000
อ้างอิง
SFK114P
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE
PLUME SAVANTE