Skip to main content

SILVER MESHSTREAM PINK

SFK131

SILVER MESHSTREAM PINK
SILVER MESHSTREAM PINK
SILVER MESHSTREAM PINK - SFK131
SILVER MESHSTREAM PINK - SFK131
ข้อมูลสินค้า

SILVER MESHSTREAM PINK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2001
อ้างอิง
SFK131
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SILVER MESHSTREAM PINK
SILVER MESHSTREAM PINK
Back to top