Skip to main content

BLEU DE GRIS

SFK166

BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS - SFK166
BLEU DE GRIS - SFK166
BLEU DE GRIS - SFK166
ข้อมูลสินค้า

BLEU DE GRIS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2003
อ้างอิง
SFK166
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS
Back to top