BLEU DE GRIS

SFK166

ข้อมูลสินค้า

BLEU DE GRIS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2003
อ้างอิง
SFK166
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS
BLEU DE GRIS