Skip to main content

SUNDARI

SFK174

SUNDARI
SUNDARI
SUNDARI
SUNDARI - SFK174
SUNDARI - SFK174
SUNDARI - SFK174
ข้อมูลสินค้า

SUNDARI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2003
อ้างอิง
SFK174
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SUNDARI
SUNDARI
SUNDARI
Back to top