SWEET SARONG

SFK187

SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG

ข้อมูลสินค้า

SWEET SARONG

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2003
อ้างอิง
SFK187
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG
SWEET SARONG