PANNA MONTATA

SFK199

PANNA MONTATA
PANNA MONTATA
PANNA MONTATA
PANNA MONTATA
PANNA MONTATA
PANNA MONTATA

ข้อมูลสินค้า

PANNA MONTATA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2004
อ้างอิง
SFK199
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PANNA MONTATA
PANNA MONTATA
PANNA MONTATA