FLOWER WISHES

SFK265

FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265
FLOWER WISHES - SFK265

ข้อมูลสินค้า

FLOWER WISHES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2006
อ้างอิง
SFK265
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES
FLOWER WISHES