WHITE SILK

SFK374G

WHITE SILK
WHITE SILK
WHITE SILK - SFK374G
WHITE SILK - SFK374G
ข้อมูลสินค้า

WHITE SILK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2013
อ้างอิง
SFK374G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

WHITE SILK
WHITE SILK