SKIN CORSO COMO

SFZ104

SKIN CORSO COMO
SKIN CORSO COMO
SKIN CORSO COMO
SKIN CORSO COMO - SFZ104
SKIN CORSO COMO - SFZ104
SKIN CORSO COMO - SFZ104
ข้อมูลสินค้า

SKIN CORSO COMO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2003
อ้างอิง
SFZ104
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SKIN CORSO COMO
SKIN CORSO COMO
SKIN CORSO COMO