Skip to main content

PAVIMENTO

SIK121C

Slideshow

Slideshow

PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO

Slideshow

PAVIMENTO - SIK121C
PAVIMENTO - SIK121C
PAVIMENTO - SIK121C
PAVIMENTO - SIK121C
PAVIMENTO - SIK121C
ข้อมูลสินค้า

PAVIMENTO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเดิน 24 ชั่วโมงในหนึ่งรอบ, ระบบดิจิตัล, ฟังก์ชั่นเวลาตามระบบอินเตอร์เน็ต (จังหวะ 1/1000)
ความกว้างตัวเรือน
44.70 mm
ความสูงตัวเรือน
50.00 mm
ความหนาตัวเรือน
14.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
.Beat
ปี
2006
อ้างอิง
SIK121C
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO
PAVIMENTO