AJAX

SKK117

AJAX
AJAX
AJAX
AJAX

ข้อมูลสินค้า

AJAX

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
สโนว์พาส
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2000
อ้างอิง
SKK117
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

AJAX
AJAX