EUROPE IN CONCERT

SLB101

EUROPE IN CONCERT - SLB101

ข้อมูลสินค้า

EUROPE IN CONCERT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
มิวสิเคิล
ความกว้างตัวเรือน
36.70 mm
ความสูงตัวเรือน
42.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1993
อ้างอิง
SLB101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้