Skip to main content

FUNKY TOWN

SLK108

FUNKY TOWN - SLK108
ข้อมูลสินค้า

FUNKY TOWN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
มิวสิเคิล
ความกว้างตัวเรือน
36.70 mm
ความสูงตัวเรือน
42.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1996
อ้างอิง
SLK108
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top