Skip to main content

TACHO

SOM400

Slideshow

Slideshow

TACHO
TACHO

Slideshow

TACHO - SOM400
TACHO - SOM400
ข้อมูลสินค้า

TACHO / MYSTERY PROMO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก, ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
40.80 mm
ความสูงตัวเรือน
44.80 mm
ความหนาตัวเรือน
14.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
1999
อ้างอิง
SOM400

Slideshow

TACHO
TACHO