Skip to main content

TRES VITE

SSN102

TRES VITE - SSN102
ข้อมูลสินค้า

TRES VITE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, นาฬิกาจับเวลา
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1994
อ้างอิง
SSN102
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top