Skip to main content

LOS ANGELES 1932

SSZ100

LOS ANGELES 1932 - SSZ100
ข้อมูลสินค้า

LOS ANGELES 1932

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1994
อ้างอิง
SSZ100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top