Skip to main content

BUNNYSUTRA

STGK101

Slideshow

Slideshow

BUNNYSUTRA
BUNNYSUTRA
BUNNYSUTRA

Slideshow

BUNNYSUTRA - STGK101
BUNNYSUTRA - STGK101
BUNNYSUTRA - STGK101
ข้อมูลสินค้า

BUNNYSUTRA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นระบบสัมผัส
ความกว้างตัวเรือน
40.80 mm
ความสูงตัวเรือน
44.80 mm
ความหนาตัวเรือน
14.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Touch
ปี
2004
อ้างอิง
STGK101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BUNNYSUTRA
BUNNYSUTRA
BUNNYSUTRA