SABOTAGE / NUERNBERG, DE

SUAB400C

SABOTAGE / NUERNBERG, DE
SABOTAGE / NUERNBERG, DE
SABOTAGE / NUERNBERG, DE - SUAB400C
SABOTAGE / NUERNBERG, DE - SUAB400C

ข้อมูลสินค้า

SABOTAGE / NUERNBERG, DE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
2.4 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
28.80 mm
ความสูงตัวเรือน
42.30 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Square
ปี
2000
อ้างอิง
SUAB400C
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SABOTAGE / NUERNBERG, DE
SABOTAGE / NUERNBERG, DE