SINGLE

SUAG100

SINGLE
SINGLE
SINGLE - SUAG100
SINGLE - SUAG100
ข้อมูลสินค้า

SINGLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
28.80 mm
ความสูงตัวเรือน
42.30 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Square
ปี
2000
อ้างอิง
SUAG100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SINGLE
SINGLE