SYNTHETIC

SUAG400

ข้อมูลสินค้า

SYNTHETIC

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
28.80 mm
ความสูงตัวเรือน
42.30 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Square
ปี
2000
อ้างอิง
SUAG400
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้