Skip to main content

ELLE EST ELLE

SUBM122G

Slideshow

Slideshow

ELLE EST ELLE
ELLE EST ELLE

Slideshow

ELLE EST ELLE - SUBM122G
ELLE EST ELLE - SUBM122G
ข้อมูลสินค้า

ELLE EST ELLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
24.00 mm
ความสูงตัวเรือน
35.06 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Square
ปี
2014
อ้างอิง
SUBM122G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

ELLE EST ELLE
ELLE EST ELLE