MR. BLACKY

SUDB101

ข้อมูลสินค้า

MR. BLACKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
X-Large
ปี
2001
อ้างอิง
SUDB101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

MR. BLACKY
MR. BLACKY