LICENCE TO KILL

SUDB103

LICENCE TO KILL
LICENCE TO KILL
LICENCE TO KILL - SUDB103
LICENCE TO KILL - SUDB103
ข้อมูลสินค้า

LICENCE TO KILL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
X-Large
ปี
2002
อ้างอิง
SUDB103
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LICENCE TO KILL
LICENCE TO KILL