Skip to main content

NOC CANADA

SUDK106F

NOC CANADA - SUDK106F
ข้อมูลสินค้า

NOC CANADA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
X-Large
ปี
2004
อ้างอิง
SUDK106F
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top