ALONG THE STRIPES

SUFM100

ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES

ข้อมูลสินค้า

ALONG THE STRIPES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
29.40 mm
ความสูงตัวเรือน
45.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.30 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Turnover
ปี
2003
อ้างอิง
SUFM100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES
ALONG THE STRIPES