FARFALLINO GIALLO

SUGB101

FARFALLINO GIALLO
FARFALLINO GIALLO
FARFALLINO GIALLO - SUGB101
FARFALLINO GIALLO - SUGB101
ข้อมูลสินค้า

FARFALLINO GIALLO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
46.85 mm
ความสูงตัวเรือน
57.30 mm
ความหนาตัวเรือน
16.50 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Fun
ปี
2004
อ้างอิง
SUGB101
คู่มือผู้ใช้
FARFALLINO GIALLO
FARFALLINO GIALLO