Skip to main content

NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)

SUHN100

NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)
NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)
NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA) - SUHN100
NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA) - SUHN100
ข้อมูลสินค้า

NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
2 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเดิน 24 ชั่วโมงในหนึ่งรอบ, ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก, ฟังก์ชั่นไฟด้านหลัง, ระบบดิจิตัล, ฟังก์ชั่นเวลาตามระบบอินเตอร์เน็ต (จังหวะ 1/1000), Timer, ฟังก์ชั่น 2 เขตเวลา
ความกว้างตัวเรือน
48.00 mm
ความสูงตัวเรือน
54.60 mm
ความหนาตัวเรือน
14.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Digital
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Paparazzi
ปี
2004
อ้างอิง
SUHN100
NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)
NEWS.SURFER 'SMART WATCH' / (USA)
Back to top