Skip to main content

LEGENDARY EAGLE

SUIK400

LEGENDARY EAGLE
LEGENDARY EAGLE
LEGENDARY EAGLE
LEGENDARY EAGLE - SUIK400
LEGENDARY EAGLE - SUIK400
LEGENDARY EAGLE - SUIK400
ข้อมูลสินค้า

LEGENDARY EAGLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
51.00 mm
ความหนาตัวเรือน
15.30 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2008
อ้างอิง
SUIK400
LEGENDARY EAGLE
LEGENDARY EAGLE
LEGENDARY EAGLE
Back to top