BE LUCKY

SUJK119

BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119
BE LUCKY - SUJK119

ข้อมูลสินค้า

BE LUCKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2007
อ้างอิง
SUJK119
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY
BE LUCKY