Skip to main content

INWARDS

SUJK700

INWARDS
INWARDS
INWARDS
INWARDS - SUJK700
INWARDS - SUJK700
INWARDS - SUJK700
ข้อมูลสินค้า

INWARDS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2006
อ้างอิง
SUJK700
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

INWARDS
INWARDS
INWARDS
Back to top