PAINT IN BLUE

SUJZ101S

ข้อมูลสินค้า

PAINT IN BLUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2006
อ้างอิง
SUJZ101S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PAINT IN BLUE
PAINT IN BLUE
PAINT IN BLUE
PAINT IN BLUE