Skip to main content

PIÙ NERO

SUOB157

Slideshow

Slideshow

PIÙ NERO
PIÙ NERO

Slideshow

PIÙ NERO - SUOB157
PIÙ NERO - SUOB157
  ข้อมูลสินค้า

  PIÙ NERO

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  41.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  47.40 mm
  ความหนาตัวเรือน
  9.85 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  New Gent
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  SUOB157
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  PIÙ NERO
  PIÙ NERO