Skip to main content

LOCARNO72

SUOB715H

Slideshow

Slideshow

LOCARNO72
LOCARNO72

Slideshow

LOCARNO72 - SUOB715H
LOCARNO72 - SUOB715H
ข้อมูลสินค้า

LOCARNO72

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOB715H

Slideshow

LOCARNO72
LOCARNO72