LOOK THROUGH

SUOK105

LOOK THROUGH
LOOK THROUGH
LOOK THROUGH
LOOK THROUGH

ข้อมูลสินค้า

LOOK THROUGH / HINT AG CH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOK105
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LOOK THROUGH
LOOK THROUGH