RANDOM GHOST

SUOK111

RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111
RANDOM GHOST - SUOK111

ข้อมูลสินค้า

RANDOM GHOST

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOK111
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST
RANDOM GHOST