Skip to main content

BERGSTRÜSSLI19

SUOK142

Slideshow

Slideshow

BERGSTRÜSSLI19
BERGSTRÜSSLI19

Slideshow

BERGSTRÜSSLI19 - SUOK142
BERGSTRÜSSLI19 - SUOK142
ข้อมูลสินค้า

BERGSTRÜSSLI19

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOK142
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BERGSTRÜSSLI19
BERGSTRÜSSLI19