DAILY FRIEND

SUOK701

DAILY FRIEND
DAILY FRIEND
DAILY FRIEND
DAILY FRIEND

ข้อมูลสินค้า

DAILY FRIEND

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOK701
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

DAILY FRIEND
DAILY FRIEND