Skip to main content

VENT BRULANT

SUOK709

Slideshow

Slideshow

VENT BRULANT

Slideshow

VENT BRULANT - SUOK709
ข้อมูลสินค้า

VENT BRULANT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOK709
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

VENT BRULANT
Back to top