Skip to main content

HELIKIT

SUOM107

Slideshow

Slideshow

HELIKIT
HELIKIT
HELIKIT

Slideshow

HELIKIT - SUOM107
HELIKIT - SUOM107
HELIKIT - SUOM107
ข้อมูลสินค้า

HELIKIT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOM107

Slideshow

HELIKIT
HELIKIT
HELIKIT