Skip to main content

CLOWNFISH BLUE

SUON112

CLOWNFISH BLUE
CLOWNFISH BLUE - SUON112
ข้อมูลสินค้า

CLOWNFISH BLUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUON112
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

CLOWNFISH BLUE
Back to top