Skip to main content

CAMOUCLOUDS

SUON140

Slideshow

Slideshow

CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS

Slideshow

CAMOUCLOUDS - SUON140
CAMOUCLOUDS - SUON140
ข้อมูลสินค้า

CAMOUCLOUDS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2020
อ้างอิง
SUON140

Slideshow

CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS
CAMOUCLOUDS