Skip to main content

GREY CORD

SUON402

Slideshow

Slideshow

GREY CORD
GREY CORD

Slideshow

GREY CORD - SUON402
GREY CORD - SUON402
ข้อมูลสินค้า

GREY CORD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2020
อ้างอิง
SUON402

Slideshow

GREY CORD
GREY CORD