BACKUP BLUE

SUON705

BACKUP BLUE
BACKUP BLUE
BACKUP BLUE
BACKUP BLUE
BACKUP BLUE
BACKUP BLUE

ข้อมูลสินค้า

BACKUP BLUE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2014
อ้างอิง
SUON705
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BACKUP BLUE
BACKUP BLUE
BACKUP BLUE