Skip to main content

SWATCHID

SUOR115

Slideshow

Slideshow

SWATCHID
SWATCHID
SWATCHID
SWATCHID

Slideshow

SWATCHID - SUOR115
SWATCHID - SUOR115
SWATCHID - SUOR115
SWATCHID - SUOR115
  ข้อมูลสินค้า

  SWATCHID

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  41.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  47.40 mm
  ความหนาตัวเรือน
  9.85 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  New Gent
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  SUOR115
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  SWATCHID
  SWATCHID
  SWATCHID
  SWATCHID