Skip to main content

WHITE LAYERED

SUOS404

Slideshow

Slideshow

WHITE LAYERED
WHITE LAYERED

Slideshow

WHITE LAYERED - SUOS404
WHITE LAYERED - SUOS404
ข้อมูลสินค้า

WHITE LAYERED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2020
อ้างอิง
SUOS404

Slideshow

WHITE LAYERED
WHITE LAYERED