Skip to main content

WHITE LAYERED

SUOS404

Slideshow

Slideshow

WHITE LAYERED
WHITE LAYERED

Slideshow

WHITE LAYERED - SUOS404
WHITE LAYERED - SUOS404
  ข้อมูลสินค้า

  WHITE LAYERED

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  41.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  47.40 mm
  ความหนาตัวเรือน
  9.85 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  New Gent
  ปี
  2020
  อ้างอิง
  SUOS404

  Slideshow

  WHITE LAYERED
  WHITE LAYERED