Skip to main content

CON-TRO-VERSE

SUOW143

Slideshow

Slideshow

CON-TRO-VERSE

Slideshow

CON-TRO-VERSE - SUOW143
ข้อมูลสินค้า

CON-TRO-VERSE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOW143

Slideshow

CON-TRO-VERSE