Skip to main content

STRAWBEON

SUOW162

Slideshow

Slideshow

STRAWBEON
STRAWBEON

Slideshow

STRAWBEON - SUOW162
STRAWBEON - SUOW162
ข้อมูลสินค้า

STRAWBEON

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOW162
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

STRAWBEON
STRAWBEON