Skip to main content

THIS IS MY MAP

SUOZ198S

Slideshow

Slideshow

THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP

Slideshow

THIS IS MY MAP - SUOZ198S
THIS IS MY MAP - SUOZ198S
THIS IS MY MAP - SUOZ198S
THIS IS MY MAP - SUOZ198S

นาฬิการุ่นนี้มีจำนวนจำกัดเพียง 2525 เรือน พร้อมกล่องบรรจุพิเศษ

ข้อมูลสินค้า

THIS IS MY MAP

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUOZ198S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP
THIS IS MY MAP