Skip to main content

Chinese New Year Special 2016

Chinese New Year 2016

LUCKY MONKEY

SUOZ203

Slideshow

Slideshow

LUCKY MONKEY
LUCKY MONKEY

Slideshow

LUCKY MONKEY - SUOZ203
LUCKY MONKEY - SUOZ203
ข้อมูลสินค้า

LUCKY MONKEY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ203
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

LUCKY MONKEY
LUCKY MONKEY